ПОЛИТИКА НА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

Всичко, което трябва да знаете за Вашата резервация

 

Резервация

Категории автомобили
Типовете автомобили, които се включват във всяка категория се различават от страна в страна и са дадени като пример в зависимост от размера и оборудването на всеки един тип.
Моля да потвърждавате, при всяка ваша резервация, предпочитаните от вас категории автомобили, когато са налични.

Възраст на шофьора & свидетелство за управление
Минималната възраст на правоспособно лице за наемане на автомобил е 21 години за обикновен лек автомобил и 27 години за луксозен автомобил.
Наемателят трябва да притежава свидетелство за управление в продължение на най-малко 12 месеца.

Допълнителен шофьор
Ако колата ще се управлява от второ или трето лице, техните имена трябва да бъдат обявени още в началото на договора за наем, за да имат и те застрахователно покритие. За втория, допълнителен шофьор, се заплаща такса.

Плащане
Наемната цена трябва винаги да се заплаща в началото, при влизане в сила на договора за наемане на автомобила. Плащането може да стане с пари в брой или с карта. От шофьора няма да се иска да плаща повече пари от цената, договорена в потвърдителния имейл, ако той не желае да промени нещо в резервацията.

Предпоставка за гаранция
За да се наеме автомобил, трябва шофьорът да притежава кредитна карта, независимо от това, че плащането на наемната цена може да бъде направено с пари в брой. Кредитната карта не се използва, ако наемателят не желае да плаща с нея. Ако наемателят е избрал пълна застраховка FDW, тогава не е нужно да има кредитна карта. Това може да е различно в различните страни.

Допълнително оборудване
Допълнителното оборудване, което желае наемателят, като вериги за сняг, детско столче, GPS и други, е срещу заплащане и може да бъде поискано от всеки пункт на компанията, при вашата резервация. Таксите за по-горе упоменатото се плащат при наемането.

При наемането
Наемателят има възможност да избере място, на което ще получи колата, например от летището, от хотела, в който е отседнал или от който и да е пункт на партньорите на MRG.

Ако наемателят желае да получи колата в точка, която не е пункт на компанията, се начислява такса в размер на 10 евро. Безплатните пунктове са винаги в града (на дестинацията) и са следните: Хотели, летища, пристанища, жп гари, автогари. В зависимост от километричното разстояние, тази сума може да варира.

Също така, ако часът на предаване или получаване е извън работното време на офисите, се заплаща допълнителна такса в размер на 20,00 евро.


Предлагани застраховки

CDW (Смесена застраховка)
Смесената застраховка покрива щетите на колата, но има сума, за която отговорност има наемателят, в зависимост от категорията на автомобила.

INSURANCE AGAINST ALL RISKS (смесена застраховка за собствени щети)
Смесената или пълна (full) застраховка покрива щети на колата и няма отговорност на наемателя. Допълнителната такса за тази застраховка е за сметка на наемателя. За да бъде валидна FWD, наемателят трябва да уведоми своевременно нашия партньор в рамките на 24 часа за всякакъв вид щета. Също така, наемателят е длъжен да представи на нашия партньор документ от застрахователната компания („приятелска декларация”) или доклад за инцидент, издаден от полицията.

*Нашата компания не носи отговорност за загуба на автомобила или на вещи, които са били в автомобила, или в неговия багажник, и са откраднати от заключения автомобил. В този случай е необходим документ-декларация от полицията, който трябва да представите на нашия доставчик.

Забележка: FP, CDW & FDW не покриват щети, причинени под въздействие на алкохол, наркотични или други вещества, както и щети, причинени от нарушение на правилата за движение по пътищата

Стойност на горивата
Автомобилът се получава, както е зареден с гориво и се връща еднакво зареден.

Плащане на щети
Автомобилът трябва да се предава на съответния доставчик в състоянието в което го е получил наемателят. В случай на щети вътре в автомобила, като замърсени или изгорени седалки, увреждане на радио-cd или тяхна загуба, отговорност носи наемателят и се задължава със съответната сума.

Изменение или отмяна на резервация
Резервациите могат да бъдат изменени или отменени своевременно само преди началото на наемането. Подробна информация ще намерите в раздел „Политика на анулиране”

Навигация през различните ни региони
Thessaloniki

Thessaloniki


Chalkidiki

Chalkidiki


Zakinthos

Zakinthos


Skiathos

Skiathos


Athens

Athens


Crete

Crete


Corfu

Corfu


Thasos

Thasos


Leukada

Leukada


Skopelos

Skopelos


Rodos

Rodos


Mykonos

Mykonos


Santorini

Santorini


Paros

Paros


Sani Beach

Sani Beach